Festival Mid-Autumn ak Jounen Nasyonal 2023

Horsent pral inogire nan Mid-Autumn Festival ak Jounen Nasyonal doub selebrasyon.

Tanpri sonje ke konpayi nou an pral gen yonfèmti tanporè soti 29 septanm rive 6 oktòb, ki anglobe yon total de uit jou.

Nan non tout ekip nou an, nou ta renmen bay oumenm ak fanmi ou pi bon volonte nou pandan okazyon lajwa sa a.Se pou Festival Mid-Autumn la ak Jounen Nasyonal la pote yon abondans bonè, bon sante, ak pwosperite nan lavi ou.

aboodi-vesakaran-YrP6DNh_Ma0-unsplash(1)
alexa-soh-dXbZUAq2qoc-unsplash(1)(1)

 

Ekip sipò kliyan nou an ap toujou aksesib pa imel (sales@horsent.com) pou nenpòt kesyon ijan oswa kesyon ou ka genyen pandan jou fèt la.Asire w, nou pral reponn demann ou yo san pèdi tan lè nou retounen.

Yon lòt fwa ankò, nou sensèman apresye konpreyansyon w ak sipò w.Mèsi paske w chwaziHoswa voye kòm patnè ou fè konfyans.Nou espere sèvi ou ak enèji renouvle ak antouzyasm.


Tan pòs: 28-Sep 2023